Tulevia tapahtumia:


29.1.2020 Varhaiskasvatuksen opettaja! Liittosi on OAJ-ilta. kutsu täällä Teatteriravintola, Riihimäki

Juttuja menneistä tapahtumista,

VUOSIKOKOUS 13.11.2019

Alueyhdistyksen vuosikokous järjestettiin tunnelmallisessa historiaa huokuvassa Vanajanlinnassa. Paikalle oli saapunut yhdeksisenkymmentä jäsentä. Alueasiamies Katri Juvonen avasi tilaisuuden muistuttamalla OAJ:n Työhyvin-voinnin lukuvuodesta, jossa tavoitteena on työhyvinvoinnin parantuminen kaikilla tasoilla ja viime kädessä tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi. Samoin muistutettiin vaihtuvista kuukausiteemoista, joista marraskuussa on vuorossa Työympäristö kunnossa-teema. Edellisen kuun teeman Ope ja esimies jaksaa, jossa keskeisiä teemoja olivat aivojen hyvinvointi, palautuminen ja kognitiivinen ergonomia kasvatus-, koulutus- ja tutkimusalalla, sisältöjä avaamaan oli kutsuttu aivotutkija, professori Minna Huotilainen.

Yleisö kuunteli tarkkaavaisesti Minna Huotilaisen kasvatus- ja opetusalan ajankohtaiseen aiheeseen liittyvää esitystä Tunne aivosi – palaudu stressistä. Ensin pohdittiin nykyajan työelämän ja ihmisaivojen yhteensopivuutta. Hyvän ravinnon, hyvän unen ja riittävän liikunnan kolmiyhteys oli esityksen jälkeen selvä: hyvä ravinto auttaa jaksamaan ja tukee unta, riittävä liikunta puolestaan vaikuttaa ruokavaliovalintoihin ja takaa hyvän unen ja hyvä uni vaikuttaa ruokavalio-valintoihin sekä aikaansaa liikuntaa. Liikunnan vaikutuksesta syntyy uusia hermosoluja ja sen lisääminen kasvattaa Huotilaisen mukaan aivojen muistialueita ja parantaa aivokapasiteettia. Myös aktiivinen musiikin tekeminen on aivoille erittäin terveellistä.

Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi erityisopettaja Kaija-Leena Savijoki Hämeenlinnan paikallisyhdistyksestä. Hallituskaudelle 2020-2021 alueyhdistyksen
puheenjohtajaksi valittiin Timo Hillman Janakkalan paikallisyhdistyksestä sekä hallitukseen varsinaiset jäsenet ja heille varajäsenet paikallisyhdistysten esitysten mukaan. Alueyhdistyksen toimintakertomuksen 2018 mukaan alueyhdistys oli saavuttanut toimintasuunnitelman keskeiset tavoitteet toiminnan oltua moni-puolista. Taloutta oli hoidettu suunnitelmallisesti ja tilinpäätös oli jäänyt plussalle. Myös tulevan vuoden toimintasuunnitelma käsiteltiin.

Illan päätteeksi nautittiin päivällinen ja kotimatkalle lähdettiin marraskuisen sateen saattelemana.

aiempia juttuja voit lukea täältä.

OAJ:n Kanta-Hämeen alueyhdistys

OAJ:n Kanta-Hämeen alueyhdistys ry on toiminut vuoden 2006 alusta opettajien aseman, arvostuksen ja tehokkaan edunvalvonnan edistämiseksi Kanta-Hämeessä.

Alueyhdistyksen tavoitteena on koota kaikki Kanta-Hämeen alueen opettajaryhmät yhteiseksi alueelliseksi vaikuttajatahoksi ja tukea sekä kehittää yhteistyötä ja yhteenkuuluvaisuutta eri opettajaryhmien välillä.


Vuosi 2019 on OAJ:n Kanta-Hämeen alueyhdistyksen neljästoista toimintavuosi.

Strategiset painopistealueet

Yhteiskunnallinen tulevaisuustyö ja jäsenten edun rakentaminen ja valvonta näkyy kaikessa

Painopisteitä ja sitä tarkentavia tavoitteita kuvaavat seuraavat toimintatavat:

  • tulevaisuudenkuvan jatkuva analysointi ja ennakoivat uudet avaukset
  • jatkuva vuorovaikutus jäsenistön ja päättäjien kanssa
  • työ ja tulokset näkyviksi