Tulevia tapahtumia:

17.7.2019 SuomiAreena
ilmoittaudu bussikuljetukseen tästä
Pori
9.9.2019 Erityisopetuksen ilta, kutsu täällä Vaakuna, Hämeenlinna
13.11.2019 Vuosikokous
Hyvinvointiasiaa, professori ja aivotutkija Minna Huotilainen Tunne aivosi - palaudu stressistä

Kiila-kuntoutusta OAJ Kanta-Hämeen jäsenille

Opetusalan Työolobarometrin 2017 tulokset kertovat opettajien jaksamisessa tapahtuneen käänteen huonompaan. Kuormitustekijöitä on yksinkertaisesti liikaa, työkyky koetaan heikommaksi kuin ennen, työt jakautuvat epätasaisesti, työstressiä koetaan enemmän kuin muualla työelämässä ja jatkuva hallitsematon muutos myös lisää sitä, epäasiallinen kohtelu tai kiusaaminen eivät ole vieraita ja väkivaltaakin työssä esiintyy. Rakennuksiin liittyvät sisäilmaongelmatkaan eivät ole kadonneet mihinkään. Edellä luetellut terveyshaitat opettajille ja esimiehille sekä työolojen puutteet aiheuttavat inhimillistä haittaa ja poissaoloja työstä. Enää ei työn ilo tai työstä innostuminen riitä kannattelemaan opetushenkilöstön hyvinvointia.

OAJ Kanta-Hämeen alueyhdistys on hakenut jäsenilleen Kelan kustantamaa ennaltaehkäisevää ja ammatillista työkykyä tukevaa Kiila-kuntoutusta Kiipula-Aviren järjestämänä syksystä 2019 alkaen. Tavoitteena on parantaa ja tukea työntekijän työkykyä sekä edistää hänen pysymistään työelämässä.

Kelan myöntämät kurssit ovat:

76249 Varhaiskasvatuksen ja yleissivistävän alan opettajat

76250 Ammatillisten ja ammattikorkeakoulujen opettajat

76251 Kasvatus- ja opetusalan esimiehet

Kunkin kurssin koko on kahdeksan henkilöä ja siihen voi osallistua myös kotoa käsin, ellei halua majoittua kuntoutuspaikassa.

Kaikkien kurssien tarkemmat tiedot ovat nähtävissä Kelan verkkosivuilla www.kela.fi/kuntoutuskurssihaku. Kuntoutuskurssihakemuksia voi lähettää Kelaan jo nyt päätöksentekoa varten täyttämällä Kelan lomake KU 101, ja liitteeksi hakijan yhdessä lähiesimiehen kanssa täyttämä Kiila-kuntoutuksen Ammatillinen selvityslomake KU 200 sekä lääkärin laatima B-lausunto. Lomakkeet löytyvät Kelan sivuiltawww.kela.fi/lomakkeet. Hakemukset tulee olla Kelassa 14.6. mennessä osoitteella Kela, PL 10, 00056 KELA. Kuoreen voi laittaa päälle kyseisen kurssin numeron.


Alueyhdistyksestä tiedusteluihin vastaa alueasiamies

Katri Juvonen, p. 040 1369 278.

Lue liitteistä lisää:

Kiila-kuntoutusta opetusalan työntekijöille

Vahvista työkykyäsi kiila-kuntoutuksella

OAJ kiila-kuntoutusta ammatillinen ja ammattikorkeakoulujen opettaja

OAJ kiila-kuntoutusta varhaiskasvatuksen ja yleissivistävän alan opettaja

OAJ kiila-kuntoutusta rehtori, esimies ja päiväkodinjohtaja

Juttuja menneistä tapahtumista

Jäsenilta 27.3.2019

OAJ Kanta-Hämeen alueyhdistyksen järjestämään jäseniltaan Riihimäelle oli saapunut yli 70 jäsentä kuulemaan haastavan lapsen, oppilaan ja opiskelijan kohtaamisesta. Ilta alkoi maistuvalla salaattiannoksella ja kahvilla. Iloinen puheensorina täytti Scandic Riihimäen salin jo hyvissä ajoin ennen luennon alkua. Ennen varsinaista luentoa alueyhdistyksen alueasiamies Katri Juvonen toivotti yleisön tervetulleeksi ja kertoi alueyhdistyksen terveiset jäsenille.

Tämän jälkeen illan varsinainen ohjelma alkoi ja OAJ:n työmarkkinalakimies Kristiina Tuhkiainen luennoi illan aiheesta. Illan teema rakentui seuraavista asioista: 1 Vaarojen arviointi, 2 Opettajan ja oppilaan toimintaa ohjaava lainsäädäntö, 3 Turvallinen varhaiskasvatus ympäristö, koulu ja oppilaitos, 4 Laissa säädetyt kurinpitokeinot, 5 Oikeuskäytäntö, 6 Haastavat huoltajat ja 7 Opettajaan kohdistunut väkivalta.

Aihe oli kiinnostava ja aika kului hetkessä. Saimme paljon faktaa ja useita esimerkkejä oikeusprosessien kuluista ja päätöksistä. Yleisö osallistui illan aikana muutamine tarkentavine kysymyksineen ja keskustelua syntyi tärkeistä aiheista. Kiitos kaikille osallistujille ja kiitos työmarkkinalakimies Kristiina Tuhkiaiselle mielenkiintoisesta ja asiapitoisesta illasta!

Mika J


OAJ:n Kanta-Hämeen alueyhdistys

OAJ:n Kanta-Hämeen alueyhdistys ry on toiminut vuoden 2006 alusta opettajien aseman, arvostuksen ja tehokkaan edunvalvonnan edistämiseksi Kanta-Hämeessä.

Alueyhdistyksen tavoitteena on koota kaikki Kanta-Hämeen alueen opettajaryhmät yhteiseksi alueelliseksi vaikuttajatahoksi ja tukea sekä kehittää yhteistyötä ja yhteenkuuluvaisuutta eri opettajaryhmien välillä.


Vuosi 2019 on OAJ:n Kanta-Hämeen alueyhdistyksen neljästoista toimintavuosi.

Strategiset painopistealueet

Yhteiskunnallinen tulevaisuustyö ja jäsenten edun rakentaminen ja valvonta näkyy kaikessa

Painopisteitä ja sitä tarkentavia tavoitteita kuvaavat seuraavat toimintatavat:

  • tulevaisuudenkuvan jatkuva analysointi ja ennakoivat uudet avaukset
  • jatkuva vuorovaikutus jäsenistön ja päättäjien kanssa
  • työ ja tulokset näkyviksi