Tulevia tapahtumia:

29.8.2019 Paikallisyhdistysten koulutus
5.9.2019 Luottamusmiesten ja työsuojelutoimijoiden ilta Hämeenlinna
9.9.2019 Erityisopetuksen ilta, kutsu täällä Vaakuna, Hämeenlinna
20.9.2019 Kaupunkisuunnistus Hämeenlinna
13.11.2019 Vuosikokous
Hyvinvointiasiaa, professori ja aivotutkija Minna Huotilainen Tunne aivosi - palaudu stressistä

Juttuja menneistä tapahtumista

Jäsenilta 27.3.2019

OAJ Kanta-Hämeen alueyhdistyksen järjestämään jäseniltaan Riihimäelle oli saapunut yli 70 jäsentä kuulemaan haastavan lapsen, oppilaan ja opiskelijan kohtaamisesta. Ilta alkoi maistuvalla salaattiannoksella ja kahvilla. Iloinen puheensorina täytti Scandic Riihimäen salin jo hyvissä ajoin ennen luennon alkua. Ennen varsinaista luentoa alueyhdistyksen alueasiamies Katri Juvonen toivotti yleisön tervetulleeksi ja kertoi alueyhdistyksen terveiset jäsenille.

Tämän jälkeen illan varsinainen ohjelma alkoi ja OAJ:n työmarkkinalakimies Kristiina Tuhkiainen luennoi illan aiheesta. Illan teema rakentui seuraavista asioista: 1 Vaarojen arviointi, 2 Opettajan ja oppilaan toimintaa ohjaava lainsäädäntö, 3 Turvallinen varhaiskasvatus ympäristö, koulu ja oppilaitos, 4 Laissa säädetyt kurinpitokeinot, 5 Oikeuskäytäntö, 6 Haastavat huoltajat ja 7 Opettajaan kohdistunut väkivalta.

Aihe oli kiinnostava ja aika kului hetkessä. Saimme paljon faktaa ja useita esimerkkejä oikeusprosessien kuluista ja päätöksistä. Yleisö osallistui illan aikana muutamine tarkentavine kysymyksineen ja keskustelua syntyi tärkeistä aiheista. Kiitos kaikille osallistujille ja kiitos työmarkkinalakimies Kristiina Tuhkiaiselle mielenkiintoisesta ja asiapitoisesta illasta!

Mika J


OAJ:n Kanta-Hämeen alueyhdistys

OAJ:n Kanta-Hämeen alueyhdistys ry on toiminut vuoden 2006 alusta opettajien aseman, arvostuksen ja tehokkaan edunvalvonnan edistämiseksi Kanta-Hämeessä.

Alueyhdistyksen tavoitteena on koota kaikki Kanta-Hämeen alueen opettajaryhmät yhteiseksi alueelliseksi vaikuttajatahoksi ja tukea sekä kehittää yhteistyötä ja yhteenkuuluvaisuutta eri opettajaryhmien välillä.


Vuosi 2019 on OAJ:n Kanta-Hämeen alueyhdistyksen neljästoista toimintavuosi.

Strategiset painopistealueet

Yhteiskunnallinen tulevaisuustyö ja jäsenten edun rakentaminen ja valvonta näkyy kaikessa

Painopisteitä ja sitä tarkentavia tavoitteita kuvaavat seuraavat toimintatavat:

  • tulevaisuudenkuvan jatkuva analysointi ja ennakoivat uudet avaukset
  • jatkuva vuorovaikutus jäsenistön ja päättäjien kanssa
  • työ ja tulokset näkyviksi