Työvaliokunta

Työvaliokunta
Timo Hillman, puheenjohtaja

Vesa Karjalainen
Pasi Kokkonen
Tiina Touronen
Kirsi Kurkela
Katri Juvonen

Edunvalvonta Järjestö
Vesa Karjalainen
Mari Jussila
Seija Luoto
Kai Nihti
Erja Oksa
Sanna Uotila
Pasi Kokkonen
Janne Burman
Tellervo Estemaa
Nina-Marika Pieskä
Tiina Touronen
Koulutuspolitiikka ja vaikuttaminen Koulutus
Anneli Rantamäki
Sari Juutila
Saara Murto-Heiniö
Matti Varismäki
Timo Hillman
Katri Juvonen
Kirsi Kurkela
Viestintä
Anna-Kaisa Huotari
Mika Juurijoki