OAJ:n Hämeenlinnan paikallisyhdistys ry.

Yhdistys on C-mallinen paikallisyhdistys, ns. yhdistysten yhdistys, johon kuuluu kahdeksan (8) eri opetustoimen yhdistystä:

  1. Ammatillisen opettajakorkeakoulun opettajayhdistys - AHO ry.
  2. Hämeenlinnan aikuisopettajat ry.
  3. Hämeenlinnan ammattioppilaitoksen opettajayhdistys ry.
  4. Kanta-Hämeen kauppa- ja kulttuurialan opettajat ry.
  5. Hämeenlinnan lastentarhanopettajat ry.
  6. Hämeenlinnan opettajien ammattiyhdistys ry.
  7. Hämeenlinnan sosiaali- ja terveysalan opettajat ry.
  8. Sibelius-opiston opettajat ry

Alayhdistysten yhteenlaskettu jäsenmäärä on 1034.

Hallituksessa on 12 jäsentä ja puheenjohtaja. Jokaisella hallituksen jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen samasta yhdistyksestä. Työvaliokunta valmistelee asioita tarvittaessa hallitukselle. Työvaliokuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja. Edellisen lisäksi kutsutaan tarpeen mukaan asiantuntijajäseniä. Hallituksen jäsenet toimivat tarvittaessa tiedotus- ja juontotehtävissä yhdistyksen tilaisuuksissa. Pääluottamusmiehet kutsutaan kaikkiin hallituksen kokouksiin. Huhtikuun kokous on ns. luottamusmiesten tiedotuskokous, johon kaikki luottamusmiehet kutsutaan kertomaan ajankohtaisista edunvalvonnan asioista. Hallitus kokoontuu 9-10 kertaa vuodessa ja lisäksi on vuosikokous.

Yhdistys on järjestänyt jäsenistölleen info- ja virkistäytymistilaisuuksia ja välittänyt tietoa OAJ:n Kanta-Hämeen alueyhdistyksen järjestämistä tilaisuuksista.

Yhdistys järjestää vuosittain koulufoorumi -tilaisuuden. Tilaisuus on valtuustoryhmien puheenjohtajien paneelikeskustelu varhaiskasvatuksen ja koulutuksen asioista. Perinteeksi on tullut järjestää myös kunnallisvaali- ja eduskuntavaalipaneelitilaisuudet ennen ko. vaaleja. Kunnallisvaalipaneelissa osallistujina ovat puolueiden kunnallisjärjestöjen nimeämät edustajat.
Eduskuntavaalipaneeli on järjestetty myös yhteistyössä alueyhdistyksen
kanssa.

Paikallisyhdistys tapaa vuosittain myös valtuustoryhmien puheenjohtajat,
lasten ja nuortenlautakunnan jäsenet ja Hämeenlinnan opetustoimen johtavat
viranhaltijat. Näiden tapahtumien järjestelyistä vastaa pääosin
alayhdistyksistä Hämeenlinnan OAY.

Yhteistyö OAJ:n Kanta-Hämeen alueyhdistyksen kanssa on ollut vilkasta. Hämeenlinnan paikallisyhdistyksen edustajat ovat osallistuneet aktiivisesti alueyhdistyksen toimintaan sen perustamisesta vuodesta 2005 lähtien.

Yhdistys on pyrkinyt vaikuttamaan aktiivisesti varhaiskasvatuksen ja opetuksen resursseihin tapaamalla koulutuksesta vastaavia virkamiehiä ja poliittisia päättäjiä.

OAJ:n Hämeenlinnan paikallisyhdistys valittiin OAJ:n vuoden 2008 paikallisyhdistykseksi.

OAJ:n Hämeenlinnan paikallisyhdistys on järjestänyt Maailman opettajien päivän tilaisuuksia (5.10.) vuodesta 2005. Tilaisuuksiin on kutsuttu kaikki jäsenet. Maailman opettajien päivän tapahtumissa on ollut puhujina mm. Ylen ohjelmapäällikkö, OAJ:n työmarkkina-asiamies, OAJ:n erityisasiantuntija ja OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen. Tuija Piepponen on ollut puhumassa opettajan kehon kielestä, taikuritohtori Ilkka Vertanen ja Stand up -koomikko Marko Kämäräinen ovat viihdyttäneet yleisöä tilaisuuksiin palkatun orkesterin lisäksi. Kahdesti on ostettu koko Hämeenlinnan kaupunginteatterin näytös jäsenistölle yksityistilaisuudeksi ja kerran Bio Rexin elokuvaesitys.