Juttuja tapahtumista

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen tapaaminen 12.11.2018


Hallituksen edustajat tapasivat Forssassa opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen ammatillisen toisen asteen ja ammattikorkeakoulun ajankohtaisissa asioissa.
Tapaamisen aikana keskustelimme ammatillisen koulutuksen reformin vaikutuksista ammatilliseen koulutukseen. Keskeisenä huolenaiheena oli opiskelijoiden tuen tarpeen kasvu, joka maakunnan ammatillisen koulutuksen opiskelijoilla on lisääntynyt huomattavasti, ja se, miten tähän tuen tarpeeseen kyetään vastaamaan. Keskusteluaiheista mainittakoon lisäksi työpaikalla järjestettävän koulutuksen opettajan ohjausresurssin väheneminen. Opetusministeri Grahn-Laasoselle esiteltiin syyskuun alussa maakunnan ammatillisen toisen asteen opettajille tehdyn kyselyn tuloksia. Miten saamme reformin hyvät käytänteet julki ja jakoon, kysyi opetusministeri meiltä. Ministeri muistutti edelleen ammatillisesta lisärahoituksesta. Kysymys kuuluu, mihin se raha käytetään, jos ei opetukseen, ministeri sanoi.
Kaikki tapaamiseen osallistuneet olivat yhtä mieltä siitä, että ammatillisen koulutuksen reformin ajankohta oli huono, koska samaan aikaan on rahoitusta leikattu. Uudistusten tekeminen ilman rahoitusta harvoin heti onnistuu.
Ammattikorkeakoulun opettajien huolenaiheena oli, miten ammatillisen toisen asteen koulutuksen käyneillä nuorilla on riittävät tiedot ja taidot jatko-opintoihin ammattikorkeakoulussa. Toisen asteen ammatillisen koulutuksen aikana saatavan opetuksen tulee varmistaa opiskelijoille jatko-opintokelpoisuus. Opiskelijat tarvitsevat riittävästi ja laadukasta opetusta. Lisäksi ammattikorkeakoulussa huolenaiheena oli opettajien työmäärä, jonka yksi syy on liian isot ryhmäkoot. Esille nousi myös ammattikorkeakoulutuksen laatu, kun rahoituksen painopiste muuttuu tulospainotteiseksi. Huoli on osin siitä, että tulevaisuudessa ammattikorkeakoulusta valmistuu työntekijöitä vaativiin tehtäviin vajavaisilla tiedoilla ja taidoilla.
Tapaamisesta jäi vahva tunne, että molemmat osapuolet, ministeri Grahn-Laasonen sekä hallituksen edustajat, hyötyivät tapaamisen aikana käydystä keskustelusta ja ajatusten vaihdosta. Yhteistyötapaamiset opetusministeri Grahn-Laasosen kanssa ovat aina sujuneet hyvässä hengessä ja hän on toivonut kuulevansa oman maakunnan kasvatus- ja opetusalan kuulumisia, joita hänelle tapaamisissa on aina kerrottu.


Hyvä, paha reformi-ilta Raatihuoneella Hämeenlinnassa 25.9.2018

Tilaisuus alkoi syksyiseen teemaan loihditulla iltapalalla. Maukkaan aloituksen jälkeen siirrymme valtuustosaliin kuulemaan reformista. OAJ:n erityisasiantuntija Inkeri Toikka kertoi reformin kehityksestä, miten on edetty ja mitä nyt reformikierrokselta toivotaan.

Tietoa toimintatavoista kerätään. Tämän avulla mahdollistetaan hyviä toimia laajemmin käyttöön. Kehitettävää riittää, joten jaksakaa vastata kyselyihin. On myös tärkeää olla yhteydessä luottamusmieheen tai työsuojeluvaltuutettuun, jos työmäärässä tai ajassa jokin pohdituttaa.

Seuraavaksi alueyhdistyksen puheenjohtaja kertoi alueen ammatillisen koulutuksen toimijoilta tehdyn kyselyn tuloksia ja Suomen Yrittäjien Terhi Haapaniemi kertoi yrittäjien näkemyksen reformista. Sitten olikin vuorossa illan huipennus Tuija Piepposen esitys: Voimia open arkeen. Tämä oli mainio päätös illalle, saimme voimia, hymyä ja naurua. Kiitos!

Mika J

Tarinaa edunvalvontaillasta Forssasta 3.9.2018

Edunvalvontaillassa alueyhdistyksen puheenjohtaja ja alueasiamies kertoivat ajankohtaisista ja tärkeistä asioista, jotka jokaisen opettajan tulisi tietää. Monet arkipäivän asiat saattavat tuntua tärkeämmältä ja sivuuttaa velvollisuuden huolehtia itsestä ja omista eduista. Illan kuluessa saimme kertauksen lukuvuoden alun tehtävistä muun muassa sopia tehtävät ja niistä saadut korvaukset, työsuunnitelman laadinta huomioiden työssäjaksaminen ja viranhoitomääräyksen sisältö.

Toisena aiheena oli opettajan palkan muodostuminen, peruspalkka, tva, vuosisidonnainen lisä, henkilökohtainen lisä ja muut palkkiot sekä korvaukset. Tva-korvaukset sovitaan yhteistoiminnassa paikallisesti.

Palkka asioiden jälkeen käsiteltiin YS-aikaa, siihen kuuluvia ja kuulumattomia tehtäviä. Työvelvoitteen lisäys 1.8.2017 alkaen on 24 tuntia viranhaltijalla ja päätoimisella tuntiopettajalla, jos hänet on palkattu 1.8- 31.7. YS-ajan seuranta on tärkeää, se ei ole velvoite, mutta se kannattaa tehdä, sillä muuten ei voi osoittaa sen mahdollista riittämättömyyttä. Käyttäkää OAJ:n tarjoamaa VIPU-sovellusta tai muuta kirjanpitoa.

Lopuksi aiheena oli työhyvinvointi. Moni opettaja kokee stressiä. Mitä velvollisuuksia työnantajalla on, miten voimme itse hallita kuormitustamme ja mitkä ovat työterveyshuollon palvelut.

Ilta oli antoisa. Osallistukaa tilaisuuksiin ja olkaa tietoisia niin eduistanne kuin velvollisuuksistanne!

Mika J