Juttuja tapahtumista

Jäsenilta 27.3.2019

OAJ Kanta-Hämeen alueyhdistyksen järjestämään jäseniltaan Riihimäelle oli saapunut yli 70 jäsentä kuulemaan haastavan lapsen, oppilaan ja opiskelijan kohtaamisesta. Ilta alkoi maistuvalla salaattiannoksella ja kahvilla. Iloinen puheensorina täytti Scandic Riihimäen salin jo hyvissä ajoin ennen luennon alkua.

Ennen varsinaista luentoa alueyhdistyksen alueasiamies Katri Juvonen toivotti yleisön tervetulleeksi ja kertoi alueyhdistyksen terveiset jäsenille.

Tämän jälkeen illan varsinainen ohjelma alkoi ja OAJ:n työmarkkinalakimies Kristiina Tuhkiainen luennoi illan aiheesta. Illan teema rakentui seuraavista asioista: 1 Vaarojen arviointi, 2 Opettajan ja oppilaan toimintaa ohjaava lainsäädäntö, 3 Turvallinen varhaiskasvatus ympäristö, koulu ja oppilaitos, 4 Laissa säädetyt kurinpitokeinot, 5 Oikeuskäytäntö, 6 Haastavat huoltajat ja 7 Opettajaan kohdistunut väkivalta.

Aihe oli kiinnostava ja aika kului hetkessä. Saimme paljon faktaa ja useita esimerkkejä oikeusprosessien kuluista ja päätöksistä. Yleisö osallistui illan aikana muutamine tarkentavine kysymyksineen ja keskustelua syntyi tärkeistä aiheista. Kiitos kaikille osallistujille ja kiitos työmarkkinalakimies Kristiina Tuhkiaiselle mielenkiintoisesta ja asiapitoisesta illasta!

Mika J

Eduskuntavaalitilaisuus

Raatihuoneen kellari täyttyi kymmenistä hyväntuulisista henkilöistä, kun OAJ Kanta-Hämeen alueyhdistys järjesti vaalipaneelin ti 12.3.2019. Aluksi nautimme herkullisen noutopöydän antimista vapaamuotoisesti keskustellen ajankohtaisista kasvatus- ja koulutusasioita. Sieltä siirryimme yläkertaan varsinaiseen vaalitilaisuuteen. Kansanedustajaehdokkaat laitettiin todelliseen tulikokeeseen illan juontajan Antti Ruonaniemen ja yleisön toimesta. Kysymyksiä kertyi runsaasti aina varhaiskasvatuksesta ammattikorkeakoulutukseen ja kandidaatit vastailivat niihin oman näkökantansa mukaisesti. Välillä kuului iloisia naurunpurskahduksia ja taputuksia, mutta ihan kritiikittömästi yleisö ei kaikkea niellyt. Tilaisuus eteni sujuvasti ja reilun pelin hengessä. Ilta oli todella antoisa ja onnistunut.

Pasi Kokkonen

AMMATTIKORKEAKOULUILTA 28.1.2019

Hämeenlinnan Raatihuoneelle oli kokoontunut parinkymmenen henkilön joukko kuulemaan ja keskustelemaan ammattikorkeakouluasioista. Paikalle asiantuntijoiksi oli Helsingistä saapunut OAJ:n erityisasiantuntija Hannele Louhelainen sekä OAJ:n ja OAO:n varapuheenjohtaja Päivi Koppanen. Ennen esityksiä tarjolla oli ”soppaa ja sattumia” sekä leivoskahvit.

Hannele Louhelainen muistutti, että 100 vuotta sitten Suomi oli luokkayhteiskunta, jossa korkeakoulutuksesta saivat nauttia vain ne, joilla siihen oli varaa. Nykyään suomalainen korkeakoulujärjestelmä takaa maakunnallisen saavutettavuuden, ja se kehityskaari, jonka ammattikorkeakoulu on tehnyt, on puolustamisen arvoinen. Meillä ei ole varaa odottaa, että korkeakouluopiskelijoille käy samalla tavalla kuin 2. asteen opiskelijoille: valmistutaan vailla valmiuksia. Esityksen aikana kuultiin lisäksi, että korkeakoulutuksen tehokkuuden parantamisen myötä, jossa vähemmällä opettajaresurssilla on pitänyt saada enemmän aikaan, on henkilöstön hyvinvointi merkittävästi laskenut. Tähän tulee koulutuksenjärjestäjien kiinnittää pikaisesti huomiota ja ryhtyä työhyvinvointia parantaviin toimiin sillä henkilöstö on lopulta työnantajan tärkein voimavara.

Päivi Koppanen muistutti opettajan työajan seurannan merkityksestä. Moni opettaja elää työmäärän ja siihen käytettävän aikaresurssin ristipaineessa. Tähän tärkeänä neuvona oli opettajan pedagoginen vapaus, ellei peräti velvoite, muuttaa työtapojaan niin, että käytettävissä oleva resurssi riittää. Koulutuksen järjestäjä puolestaan vastaa laadusta resurssien jaon kanssa.

Illan päätteeksi kaikki pääsivät lähtemään Raatikellarin Putkasta kohti omia koteja.

Ehdokkaat Educassa

Lähestyvät eduskuntavaalit olivat yksi tämänvuotisten Educa-messujen pääteemoista. Kanta-Hämeen OAJ tarjosi vaalipiirin opettajataustaisille ehdokkaille mahdollisuutta lähteä mukaan tapahtumaan. Perillä heille oli muun messusisällön ohella erikseen räätälöityä ohjelmaa. Tarjolla oli oma tila buffetteineen, mahdollisuus verkostoitua muiden ehdokkaiden kanssa ja tilaisuus kuulla OAJ:n edustajien näkemyksiä. OAJ:n vaalitavoitteet oli ehdokkaille jaettu jo etukäteen. Muiden teemojen ohella puolueiden puheenjohtajien vaalitentti luonnollisesti kiinnosti.

Messupäivänä 26.1.2019 ehdokkaat kyydittiin Educaan jo puoli kymmeneksi. Ennakkoon ainoana ilmoittautuneen Helena Lehkosen lisäksi kyytiin lähti myös Kalle Virtanen. Sekä meno- että paluumatkat keskusteltiin opettajia askarruttavista ajankohtaisista teemoista varhaiskasvatuksesta ammattikorkeakouluun, kolmiportaisesta tuesta ammatillisiin opintoihin. Valmista ei maailmasta tullut, mutta puhuttavaa riitti. Ja näissä vaaleissa Koulutus Ratkaisee!

Varhaiskasvatusilta 22.1.2019

Hämeenlinnan Aulangolle oli kokoontunut noin 50
kantahämäläistä varhaiskasvatuksen opettajaa ja esimiestä kuulemaan ja
keskustelemaan 1.9.2018 voimaan tulleen Varhaiskasvatuslain keskeisistä
uudistuksista ja vaikutuksesta opettajan työhön. Ennen koulutusosuuden alkua
nautittiin maittavista salaateista ja Lastentarhanopettajaliiton juhlavuoden
kunniaksi suklaakakkua.

Tilaisuuden alussa OAJ Kanta-Hämeen alueyhdistyksen
alueasiamies Katri Juvonen kertoi lyhyesti alueyhdistystoiminnasta, tulevista
eduskuntavaaleista ja OAJ:n jäsenilleen tarjoamasta Vakuutusyhtiö Turvan
järjestövakuutuksesta. Lastentarhanopettajaliitto täyttää kuluvan vuoden aikana
100 vuotta ja alueyhdistys onnitteli järjestöä Pelastakaa Lapset ry:n
aineettomalla lahjalla ”Harrastus lapselle”. Lahjalla vähävaraisen perheen
lapsi saa harrastuksen kuukauden ajaksi. Mielekäs harrastus ja yhdessäolo ovat
lapsen kehityksen kannalta tärkeitä. Harrastus tuo lapsen elämään onnistumisen
iloa, yhdessäolon riemua ja turvaverkon. Lapsen vaara syrjäytyä pienenee, kun
hän saa olla mukana ja tehdä sitä mitä kaveritkin.

Syksyllä 2018 voimaan tulleen Varhaiskasvatuslain keskiössä
on lapsen edun ensisijaisuus. Lain tavoite on vahvistaa päiväkodeissa
toteutettavan varhaiskasvatuksen sisältöjä, toimintaa, laatua ja pedagogiikkaa.
Nämä voidaan saavuttaa henkilöstön koulutustasoa nostamalla.

Tilaisuudessa esiintynyt Lastentarhanopettajaliiton
puheenjohtaja Anitta Pakanen muistutti edellisen lisäksi varhaiskasvatuksen
opettajan tai erityisopettajan vastuusta lapsen henkilökohtaisen
varhaiskasvatussuunnitelman laatimisessa ja arvioinnissa. On tärkeä huomioida,
että varhaiskasvatussuunnitelma on velvoittava asiakirja, jonka kirjauksia
tulee noudattaa. Illassa keskusteltiin myös siitä, että lapsiryhmän toiminnan
suunnittelun kokonaisvastuu tai toiminnan suunnitelmallisuus ja tavoitteiden
toteutumisen sekä toiminnan arvioinnin ja kehittämisen vastuu kuuluvat
varhaiskasvatuksen opettajalle.

Uusi varhaiskasvatuslaki ja
varhaiskasvatussuunnitelmanperusteet ovat tuoneet uusia tehtävän vaativuutta
lisääviä velvoitteita varhaiskasvatuksen opettajien, erityisopettajien ja
johtajien tehtäviin. Myös paikallisesti on tärkeä arvioida, ovatko tehtävän
vaativuus ja siitä maksettava korvaus oikealla tasolla.

Tilaisuuden aikana pohdittiin myös yhdenvartaisuuden ja
tasa-arvon toteutumista suomalaisessa varhaiskasvatusjärjestelmässä sekä
varhaiskasvatuspalvelujen tasalaatuisuutta. Varhaiskasvatuksen järjestäjien kunnissa
ja yksityisellä toimialalla tulee kuluvan kevään aikana päivittää paikallisia varhaiskasvatussuunnitelmia.
Järjestäjien tulisi konkretisoida selkeästi toimenpiteet, joiden avulla
suunnitelmissa asetettuja tavoitteita toteutetaan ja miten tavoitteiden
toteutumista arvioidaan.

Puheenjohtaja Pakanen käsitteli esityksessään myös
varhaiskasvatuksen laatutekijöitä. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus
Karvi on julkaissut Varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin perusteet ja
suositukset –asiakirjan. Paikalla olleita varhaiskasvatuksen opettajia ja
esimiehiä kannustettiin osallistumaan Aluehallintoviranomaisen kevään 2019
aikana järjestämään Varhaiskasvatuksen laatu –koulutuskierroksen koulutuksiin.
Lisätietoa koulutuksista löytyy www.avi.fi –verkkosivulta.

OAJ Kanta-Hämeen alueyhdistys onnittelee vielä lopuksi
100-vuotiasta Lastentarhanopettajaliittoa ja kiittää puheenjohtaja Anitta
Pakasta laajasta esityksestä Varhaiskasvatuslain uudistuksista


VUOSIKOKOUS

OAJ Kanta-Hämeen alueyhdistyksen vuosikokous pidettiin 29.11. Forssassa. Tilaisuuden alussa Turvan vakuutusedustaja Jari Rantala (jari.rantala@turva.fi, p. 040 511 2353) esitteli OAJ:n jäsenilleen ottamaa järjestövakuutuksen sisältöä. Ennen varsinaisen kokouksen alkua jaettiin jäsenistön hyväksi tehdystä pitkäaikaisesta työstä hopeinen ansiomerkki pronssisin lehvin Hausjärven pääluottamusmies Sanna Uotilalle. Vuosikokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Kokouksen jälkeen tarjottiin maittava päivällinen.Opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen tapaaminen 12.11.2018


Hallituksen edustajat tapasivat Forssassa opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen ammatillisen toisen asteen ja ammattikorkeakoulun ajankohtaisissa asioissa.
Tapaamisen aikana keskustelimme ammatillisen koulutuksen reformin vaikutuksista ammatilliseen koulutukseen. Keskeisenä huolenaiheena oli opiskelijoiden tuen tarpeen kasvu, joka maakunnan ammatillisen koulutuksen opiskelijoilla on lisääntynyt huomattavasti, ja se, miten tähän tuen tarpeeseen kyetään vastaamaan. Keskusteluaiheista mainittakoon lisäksi työpaikalla järjestettävän koulutuksen opettajan ohjausresurssin väheneminen. Opetusministeri Grahn-Laasoselle esiteltiin syyskuun alussa maakunnan ammatillisen toisen asteen opettajille tehdyn kyselyn tuloksia. Miten saamme reformin hyvät käytänteet julki ja jakoon, kysyi opetusministeri meiltä. Ministeri muistutti edelleen ammatillisesta lisärahoituksesta. Kysymys kuuluu, mihin se raha käytetään, jos ei opetukseen, ministeri sanoi.
Kaikki tapaamiseen osallistuneet olivat yhtä mieltä siitä, että ammatillisen koulutuksen reformin ajankohta oli huono, koska samaan aikaan on rahoitusta leikattu. Uudistusten tekeminen ilman rahoitusta harvoin heti onnistuu.
Ammattikorkeakoulun opettajien huolenaiheena oli, miten ammatillisen toisen asteen koulutuksen käyneillä nuorilla on riittävät tiedot ja taidot jatko-opintoihin ammattikorkeakoulussa. Toisen asteen ammatillisen koulutuksen aikana saatavan opetuksen tulee varmistaa opiskelijoille jatko-opintokelpoisuus. Opiskelijat tarvitsevat riittävästi ja laadukasta opetusta. Lisäksi ammattikorkeakoulussa huolenaiheena oli opettajien työmäärä, jonka yksi syy on liian isot ryhmäkoot. Esille nousi myös ammattikorkeakoulutuksen laatu, kun rahoituksen painopiste muuttuu tulospainotteiseksi. Huoli on osin siitä, että tulevaisuudessa ammattikorkeakoulusta valmistuu työntekijöitä vaativiin tehtäviin vajavaisilla tiedoilla ja taidoilla.
Tapaamisesta jäi vahva tunne, että molemmat osapuolet, ministeri Grahn-Laasonen sekä hallituksen edustajat, hyötyivät tapaamisen aikana käydystä keskustelusta ja ajatusten vaihdosta. Yhteistyötapaamiset opetusministeri Grahn-Laasosen kanssa ovat aina sujuneet hyvässä hengessä ja hän on toivonut kuulevansa oman maakunnan kasvatus- ja opetusalan kuulumisia, joita hänelle tapaamisissa on aina kerrottu.


Hyvä, paha reformi-ilta Raatihuoneella Hämeenlinnassa 25.9.2018

Tilaisuus alkoi syksyiseen teemaan loihditulla iltapalalla. Maukkaan aloituksen jälkeen siirrymme valtuustosaliin kuulemaan reformista. OAJ:n erityisasiantuntija Inkeri Toikka kertoi reformin kehityksestä, miten on edetty ja mitä nyt reformikierrokselta toivotaan.

Tietoa toimintatavoista kerätään. Tämän avulla mahdollistetaan hyviä toimia laajemmin käyttöön. Kehitettävää riittää, joten jaksakaa vastata kyselyihin. On myös tärkeää olla yhteydessä luottamusmieheen tai työsuojeluvaltuutettuun, jos työmäärässä tai ajassa jokin pohdituttaa.

Seuraavaksi alueyhdistyksen puheenjohtaja kertoi alueen ammatillisen koulutuksen toimijoilta tehdyn kyselyn tuloksia ja Suomen Yrittäjien Terhi Haapaniemi kertoi yrittäjien näkemyksen reformista. Sitten olikin vuorossa illan huipennus Tuija Piepposen esitys: Voimia open arkeen. Tämä oli mainio päätös illalle, saimme voimia, hymyä ja naurua. Kiitos!

Mika J

Tarinaa edunvalvontaillasta Forssasta 3.9.2018

Edunvalvontaillassa alueyhdistyksen puheenjohtaja ja alueasiamies kertoivat ajankohtaisista ja tärkeistä asioista, jotka jokaisen opettajan tulisi tietää. Monet arkipäivän asiat saattavat tuntua tärkeämmältä ja sivuuttaa velvollisuuden huolehtia itsestä ja omista eduista. Illan kuluessa saimme kertauksen lukuvuoden alun tehtävistä muun muassa sopia tehtävät ja niistä saadut korvaukset, työsuunnitelman laadinta huomioiden työssäjaksaminen ja viranhoitomääräyksen sisältö.

Toisena aiheena oli opettajan palkan muodostuminen, peruspalkka, tva, vuosisidonnainen lisä, henkilökohtainen lisä ja muut palkkiot sekä korvaukset. Tva-korvaukset sovitaan yhteistoiminnassa paikallisesti.

Palkka asioiden jälkeen käsiteltiin YS-aikaa, siihen kuuluvia ja kuulumattomia tehtäviä. Työvelvoitteen lisäys 1.8.2017 alkaen on 24 tuntia viranhaltijalla ja päätoimisella tuntiopettajalla, jos hänet on palkattu 1.8- 31.7. YS-ajan seuranta on tärkeää, se ei ole velvoite, mutta se kannattaa tehdä, sillä muuten ei voi osoittaa sen mahdollista riittämättömyyttä. Käyttäkää OAJ:n tarjoamaa VIPU-sovellusta tai muuta kirjanpitoa.

Lopuksi aiheena oli työhyvinvointi. Moni opettaja kokee stressiä. Mitä velvollisuuksia työnantajalla on, miten voimme itse hallita kuormitustamme ja mitkä ovat työterveyshuollon palvelut.

Ilta oli antoisa. Osallistukaa tilaisuuksiin ja olkaa tietoisia niin eduistanne kuin velvollisuuksistanne!

Mika J