OAJ:n Riihimäen paikallisyhdistys ry

Yhdistyksen toimintaympäristönä on Riihimäen kaupungin varhaiskasvatus, perus- ja lukio-opetus, sekä vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus.

OAJ:n Riihimäen paikallisyhdistys ry on perustettu vuonna 1995 yhdistysten yhteiseksi yhdistykseksi (C-malli). Vuodesta 2011 yhdistys on toiminut henkilöjäsenyyteen perustuvana yhdistyksenä (A-malli). Jäseniä on noin 380.

Yhdistys tekee yhteistyötä Riihimäen seutukunnan (HaLoRi: Hausjärvi, Loppi, Riihimäki) OAJ: laisten yhdistysten kanssa.

OAJR:n toimintaa johtaa hallitus (10 jäsentä + pj.) Kokouksiin kutsutaan asiantuntijoina pääluottamusmies ja luottamusmiehet sekä työsuojeluvaltuutetut. Varajäsenet ja yhteysopettajat kutsutaan hallituksen kokouksiin 1-2 kertaa vuodessa. Hallitus kokoontuu 9-10 kertaa vuodessa.

OAJR:n hallituksen ja -varajäsenten suunnitteluseminaari järjestetään vuosittain tammikuussa ja tarvittaessa syksyllä. Lisäksi järjestetään hallituksen jäsenille ja
-varajäsenille sekä yhteysopettajille yhdistystoiminnan koulutusta. Vuosikokouksia
on kaksi, keväällä ja syksyllä.

Yhteysopettajien tavoitteena on aktivoida työyhteisöjen jäseniä seuraamaan yhdistyksen toimintaa ja hallituksen päätöksiä. Yhteysopettajia on kaikissa työyksiköissä ja tavoitteenamme on kouluttaa työyhteisöään aktivoivia ja innostavia yhteysopettajia myös järjestämällä yhteisiä tapaamisia.

OAJR:n hallituksen toimikunnat suunnittelevat yhdistyksen toimintaa ja järjestävät koulutuksia ja tapahtumia sekä erilaisia tilaisuuksia:

Työvaliokunta valmistelee esityksiä hallitukselle, jäseninä
puheenjohtajat, taloudenhoitaja, tiedottaja ja sihteeri. Työvaliokunnan
kokouksiin kutsutaan luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut, OAJ:n Kanta-Hämeen alueyhdistyksen hallituksen jäsenet sekä OAJ – valtuutetut.

Edunvalvontatoimikunta valmistelee asioita ja vaikuttaa ennen kaikkea
koulutuspolitiikkaan, välittömään edunvalvontaan ja sopimusten noudattamiseen.
Jäseninä ovat luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut yhdessä hallituksen
nimeämien edustajien kanssa.

Tiedotustoimikunta hoitaa yhdistyksen toiminnan tiedottamisen, jäseninä
ovat tiedottajat, puheenjohtajat ja hallituksesta nimetyt edustajat.

Työhyvinvointitoimikunta suunnittelee toimintaa jäsenistölle, jäseninä
hallituksen edustajia. Tapahtumia on
ollut mm. yhdistyksen järjestämä taidenäyttely Opet esillä, jossa esille
pääsivät Riihimäellä työskentelevät taiteilevat opettajat. Taidemuseon työpajatoiminta
oli sekä koulutusta että virkistystä. Tulevia suunnitellaan mm. oopperaan,
teatteriin, liikuntatapahtumiin (Likkojen lenkki)yms..

OAJR:n tavoitteena on tukea luottamusmiesten ja
työsuojelutoimijoiden edunvalvontatyötä järjestämällä jäsentilaisuuksia.
Opettajien oman aktiivisuuden merkitys korostuu entisestään paikallisen
sopimisen myötä. Tilaisuuksia on järjestetty syksyisin ja keväisin mm. HaLoRi:n
kanssa Kotaniemessä.

Kannustetaan jäseniä osallistumaan OAJ:n, OAJ
Kanta-Hämeen alueyhdistyksen tai muiden tahojen järjestämiin koulutuksiin ja
työhyvinvointitapahtumiin.

Yhdistys toimii aktiivisena vaikuttajana ylläpitämällä
hyviä suhteita työnantajaan; kasvatus-, opetus- ja henkilöstöhallintoon,
paikallisiin virkamiehiin sekä erityisesti kuntapäättäjiin sekä eri
sidosryhmiin. Tavataan säännöllisesti virkamiehiä, sivistyslautakuntaa sekä järjestetään päättäjätapaamisia myös yhteistyössä naapuriyhdistysten kanssa.

OAJR tiedottaa ajankohtaisista tapahtumista työyksiköihin, sekä OAJ:n linjauksista, OAJ Kanta-Hämeen alueyhdistyksen kannanotoista ja suosituksista sekä yhdistyksen että edunvalvonnan asioista. Tiedotuksen kanavina ovat omat kotisivut www.oajriihimaki.fi, FB-sivusto OAJ Riihimäki, kuten myös sähköpostiviestit ja perinteiset kirjeet. OAJR NYT -lehti toimitetaan 1-2 kertaa vuodessa, lue OAJR NYT-lehti.