OAJ:n Ypäjän paikallisyhdistys

OAJ:n Ypäjän paikallisyhdistys on pieni,
mutta aktiivinen 40 henkilöjäsenen yhdistys, joista noin puolet on ammatillisia opettajia.

Hallituksen kuuluu puheenjohtaja,
sihteeri, rahastonhoitaja, Hevosopiston edustaja sekä 2 muuta jäsentä. Hallitus kokoontuu 6 krt vuodessa.

Yhdistyksen toimintaan kuuluu edunvalvontaa, tiedotusta ja virkistystoimintaa. Vuosittaisia tapahtumia ovat mm. karttakepin hautajaiset keväällä, teatteriretki syksyllä sekä joskus myös kesäretki.

Yhteysopettajat toimivat tärkeässä roolissa ja heitä onkin jokaisessa paikallisyhdistyksen oppilaitoksessa.